Mirjam Kustov

Mirjam Kustov

Interpretatsioon teemal “Abielu”: Disain
juhendaja: Ingrid Allik

Interpretation assignment on “Marriage”: Design
supervisor: Ingrid Allik