Mirjam Kustov

Mirjam Kustov

Peatage maailm! Tahan maha!

Nägin und: elasin ilusas maailmas, kus oli teatav korrapära, mis pakkus turvatunnet. Inimesed tohtisid käia oma valitud rada siin elus. Ühtäkki aga hakati seda korrapära rikkuma, segi trampima. Taheti, et osad inimesed hakkaksid käima neile ette dikteeritud rajas. Kardeti kõike, mis võõras. Vihati kõike, mis tundmatu. Inimesed, kes peaksid kuulutama Kõikehõlmavat Armastust kuulutasid vihkamist. Need, kes vihkasid niigi, tegid seda veel enam. Lärmati traditsioonidest, kuid ise traditsioone ei austatud. Külvati hirmu ja sallimatust. Inimesed justkui ei rääkinud enam sama keelt. Nad ei saanud üksteisest enam aru. Pidage! Aitab! Tahan ärgata!
Kuid see polnudki uni...
(2020, poolportselan, kartong)


Stop the world! I want to get off!

I had a dream: I lived in a world where there was some sort of regularity that offered sense of security. People were allowed to walk the path they chose in their life. Suddenly the regularity got ruined, stomped over. It was preferred for people to walk the path someone else dictated for them. Everything strange was feared. Everything unknown was hated. People, who are believed to declare The Universal Love declared hate instead. People who hated, hated even more. People were vociferating about traditional family values not honoring the values themselves. Fear and intolerance were sown. As if people were not speaking the same language for they did not understand each other anymore. Stop! Enough! I want to wake up!
Oh wait, it was not a dream...
(2020, stoneware, semiporcelain, cardboard)