Mirjam Kustov

Mirjam Kustov

K. A. järellainetus

Kunst on nagu armastus. Armastus on kunst. Olenemata inimese rahvusest, rassist, sättumusest või religioonist siiski globaalselt mõistetav keel. Öeldud sõnal on oma kaal ja mõju, justkui vette visatud kivil, mis tekitab järellainetust ning pinnavirvendust. Sama efekt on kunstil. See käivitab vaatajas mõtteid ning dialoogi. Erinevaid varjundeid. Võnkeid sisemaailmas.
(2019, portselan, värvitud portselan, kõrgkuumus, 33cm x 32cm, 32cm x 25cm)

K.A. Ripple Effect

Art is like love. Love is art. Regardless of one´s nationality, race, orientation or religion, it is a globally understood language. The words spoken have an impact. As if a pebble cast into the water, making ripples expand and the surface to flicker. There is a same effect with art. It triggers thoughts and dialogue in the viewer. Different connotations. Vibrations in one´s inner world.
(2019, porcelain, colored porcelain, stoneware, dim. 33cm x 32cm, 32cm x 25cm)