Mirjam Kustov

Mirjam Kustov

Onu Heinar oli metsasarvemängija

Onu Heinar oli Lõpe külast pärit metsasarvemängija. Kui kirju on tema elu olnud, kus käinud, mida näinud, mis sümfooniaid mänginud...
(2018, keraamikakildudest mosaiik, kombineeritud materjalid;
juhendaja: Jass Kaselaan)

Uncle Heinar was a French horn player

Uncle Heinar was a French horn player from a village called Lõpe. Oh, how variegated must his life been, where he´s been, what he´s seen, what symphonies has he played...
(2018, ceramic mosaic, mixed media; tutor: Jass Kaselaan)