Mirjam Kustov

Mirjam Kustov

Leinav Ema

Avariikäik – mõne olulise organi rikke korral lülituvad mootor ja käigukast automaatselt avarii töörežiimile, kus on tagatud mootori tööks vajaminevate organite töö ent jõudlus on piiratud miinimumini. Avariirežiim on mõeldud hädapäraseks kasutamiseks, et sõita remonditöökotta.
Kõrvus trummeldab vaid enda südamelöök – ainus märk, et oled endiselt elus.
(2018, kõrgkuumus, modelleeritud, kõrgus ca 40cm)

Grieving Mother

An Emergency Gear – To protect the engine, a vehicle switches into an emergency gear and maintaines the bare minimum functions working in order to get to the closest repair shop.
The only thing you can hear is the pounding of your heartbeat- it being the only proof that you are still alive.
(2018, stoneware, modeled, height ca 40cm)

Скорбящая мать

Аварийный ход - в случае неисправности какого- нибудь важного органа, включаются мотор и коробка переключения передач автоматически на аварийный рабочий режим, где обеспечена работа нужных органов для работы мотора, но
однако продуктивность функций ограничена до минимума. Аварийный режим задуман для крайне необходимого использования, чтобы доехать до ремонтной мастерской. В ушах барабанит только биение своего сердца - единственный знак того, что ты попрежнему живa.
(2018, высокий обжиг, моделирование, высота ca 40 cm)