Mirjam Kustov

Mirjam Kustov

Interpretatsioon teemal “Abielu”: Lapsabielu

Õrnas eas tüdrukud, kes peaksid alles nukkudega mängima ja lapsepõlve nautima, mahitatakse mehele minema, tehes seeläbi need lapsed katki nii vaimselt, emotsionaalselt, kui ka füüsiliselt.

(2018, madalkuumuskeraamika, kõrgus ca 50cm, foto: Kaupo Kikkas)


Interpretation on “Marriage”: Childmarriage

Girls at a tender age, who should be playing with dolls and enjoying their childhood, are coerced into marriage, damaging them mentally, emotionally, and also physically.

(2018, earthenware, height approx 50cm, photo: Kaupo Kikkas)